Algemene voorwaarden van Slijterij en Wijnhandel Pinot

Slijterij en Wijnhandel Pinot is gevestigd in winkelcentrum de Clinckhoeff – 19,3402 GA

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Slijterijpinot.nl. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van de Slijterij en Wijnhandel Pinot, en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Het kan echter voorkomen dat er onjuistheden ontstaan. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

Slijterij en Wijnhandel Pinot verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

Alle aanbiedingen van Slijterijpinot.nl zijn vrijblijvend. Slijterijpinot.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken boxen of flessen retourneren aan Slijterij en Wijnhandel Pinot en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug. U moet zelf zorg dragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar Slijterij en Wijnhandel Pinot deze kosten komen voor rekening van de klant. Dit kan binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling.

De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief Nederlands accijns en inclusief Nederlands B.T.W., exclusief bezorgingskosten en verpakkingskosten. Slijterij en Wijnhandel Pinot verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is, mits de bestelde artikelen voorradig zijn.

Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor Slijterij en Wijnhandel Pinot. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Slijterij en Wijnhandel Pinot kunnen worden uitgesloten.

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van de Slijterij en Wijnhandel Pinot. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.Slijterij en Wijnhandel Pinot deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

Slijterij en Wijnhandel Pinot is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht onder nummer 30049371 / Btw nummer NL002115119B58

Algemene voorwaarden van Slijterij en Wijnhandel Pinot

Slijterij en Wijnhandel Pinot is gevestigd in winkelcentrum de Clinckhoeff – 19,3402 GA

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Slijterijpinot.nl. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van de Slijterij en Wijnhandel Pinot, en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Het kan echter voorkomen dat er onjuistheden ontstaan. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

Slijterij en Wijnhandel Pinot verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

Alle aanbiedingen van Slijterijpinot.nl zijn vrijblijvend. Slijterijpinot.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken boxen of flessen retourneren aan Slijterij en Wijnhandel Pinot en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug. U moet zelf zorg dragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar Slijterij en Wijnhandel Pinot deze kosten komen voor rekening van de klant. Dit kan binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling.

De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief Nederlands accijns en inclusief Nederlands B.T.W., exclusief bezorgingskosten en verpakkingskosten. Slijterij en Wijnhandel Pinot verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is, mits de bestelde artikelen voorradig zijn.

Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor Slijterij en Wijnhandel Pinot. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Slijterij en Wijnhandel Pinot kunnen worden uitgesloten.

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van de Slijterij en Wijnhandel Pinot. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.Slijterij en Wijnhandel Pinot deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

Slijterij en Wijnhandel Pinot is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht onder nummer 30049371 / Btw nummer NL002115119B58

Algemene voorwaarden van Slijterij en Wijnhandel Pinot

Slijterij en Wijnhandel Pinot is gevestigd in winkelcentrum de Clinckhoeff – 19,3402 GA

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Slijterijpinot.nl. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van de Slijterij en Wijnhandel Pinot, en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Het kan echter voorkomen dat er onjuistheden ontstaan. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

Slijterij en Wijnhandel Pinot verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

Alle aanbiedingen van Slijterijpinot.nl zijn vrijblijvend. Slijterijpinot.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken boxen of flessen retourneren aan Slijterij en Wijnhandel Pinot en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug. U moet zelf zorg dragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar Slijterij en Wijnhandel Pinot deze kosten komen voor rekening van de klant. Dit kan binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling.

De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief Nederlands accijns en inclusief Nederlands B.T.W., exclusief bezorgingskosten en verpakkingskosten. Slijterij en Wijnhandel Pinot verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is, mits de bestelde artikelen voorradig zijn.

Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor Slijterij en Wijnhandel Pinot. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Slijterij en Wijnhandel Pinot kunnen worden uitgesloten.

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van de Slijterij en Wijnhandel Pinot. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.Slijterij en Wijnhandel Pinot deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

Slijterij en Wijnhandel Pinot is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht onder nummer 30049371 / Btw nummer NL002115119B58